පින්න මල් පිපී - අමිතා වැදිසිංහ ‍| Pinna mal pipi - Amitha Wedisinghe - sinhala lyrics


පින්න මල් පිපී පින්නේ ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත නටනු ලස්සනයි //

ලන්ද කොනේ වෙල අයිනේ
කැන්ද ගහේ ගහ මුදුනේ //
සිංදු කියන කුරුලු රෑන ගම නළවනවා
ගම නළවනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත නටනු ලස්සනයි

බිංදු බිංදු රන් පිණි මුතු
පුංචි පුංචි කරල් හැදී //
ගොයම් ගසේ අග ඇමිණී සුළඟෙ නටනවා
සුළඟෙ නටනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත නටනු ලස්සනයි

සිංදු සිංදු හතර අතේ
වෙල් එළියම එක ගීයයි //
රැන්ඳුනු සිනහා මැද්දෙන් ගම නැළවෙනවා
ගම නැළවෙනවා

පින්න මල් පිපී පින්නේ ලන්ද ලස්සනයි
පින්න මුතු වගේ මල් මත නටනු ලස්සනයි //
පින්න මල් පිපී


ගායනය - අමිතා වැදිසිංහ
තනුව - වික්ටර් දළුගම
පද - දෙල්තොට චන්ද්‍රපාල

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - sanjeeva harshani

Comments