ඔබ ආවා - කිත්සිරි ජයසේකර | Oba awa sina pokurak aran - Kithsiri Jayasekara - sinhala lyrics
ඔබ ආවා සිනා පොකුරක් අරන්
සීත සයනයෙ හීන කොදෙව්වට ඔබ ආවා
ඉකි ගසන හිත රිදෙන
නිදි බිඳින රෑ ඔබ ආවා
ඒ ඔබයි ඔබමයි සුවඳයි
ඔබ සුවඳ අරන් ආවා

මේ සුවඳ මාරුතේ
මම තාම මල් සුවඳ සොයනවා
මේ සුසුම් සීතලේ
උණුහුමක් තවම මම සොයනවා
ඒ ඔබයි ඔබමයි සුවඳයි
ඔබ සුවඳ අරන් ආවා

කළු අඳුරු ආකහේ
රහස් කොඳුරන අපෙ ආදරේ
ඉකි ගසන මේ රැයේ
ඔබයි සඳමඬල මගෙ ජීවිතේ
ඒ ඔබයි ඔබමයි සුවඳයි
ඔබ සුවඳ අරන් ආවා

ඔබ ආවා සිනා පොකුරක් අරන්
සීත සයනයෙ හීන කොදෙව්වට ඔබ ආවා
ඉකි ගසන හිත රිදෙන
නිදි බිඳින රෑ ඔබ ආවා
ඒ ඔබයි ඔබමයි සුවඳයි
ඔබ සුවඳ අරන් ආවාගායනය - කිත්සිරි ජයසේකර
තනුව - ආනන්ද පෙරේරා
පද - උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ilandari denage geethani mangalika

Comments