සුදු ⁣සේල අගින් - විල්බට් ඇන්තනි | Sudu sela agin wesu neela nuwan - Wilbert Anthony - sinhala lyricsසුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්
විහිදා මා දෙස බලනු ඉතින්
ඔබ මට හිමි වන දවස ඇවිත් //
සුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්


හෙලු සුසුම් සොවින් තෙමු කඳුළු ලවන්
සේල අගින් ගෙන පිසනු සෙමින් //
ඔබ මා එක්වී සදා පෙමින්

සුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්
විහිදා මා දෙස බලනු ඉතින්
ඔබ මට හිමි වන දවස ඇවිත්
සුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්


සිත වෙලා දුකින් ලොව කියූ වදන්
යලි අප රිදවනු නොහැක ඉතින් //
මතු යලි කඳුලැලි නොමැත නෙතින්

සුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්
විහිදා මා දෙස බලනු ඉතින්
ඔබ මට හිමි වන දවස ඇවිත් //
සුදු ⁣සේල අගින් වැසු නීල නුවන්ගායනය - විල්බට් ඇන්තනි
සංගීතය - ඩයමන්ඩ් පෙරේරා
ගී පද - සිසිර කොතලාවල
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - SS Entertainment

Comments