විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි - අමරසිරි පීරිස්, මාලිනී බුලත්සිංහල | Vihanga geethaya - Amarasiri Peiris, Malani Bulathsinghala - sinhala lyrics
විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි
කියනු මැන කොඳුරා
නොපෙනෙනා දුර
ඈත කුටියක සිරවෙලා
විහඟ ගීතය
නිහඬ සුසුමක නැවතිලා

ලදළු මැලවී තුරු ලතා තැති ගැනී
සිරස සරසන මලක්වත් නැහැ පිපී
අඳුර රජවී අනේ දුනු හි ඇනී
නිහඬ කුටියක විහඟ ගී ගොළු වුනී

විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි
කියනු මැන කොඳුරා
නොපෙනෙනා දුර
ඈත කුටියක සිරවෙලා
විහඟ ගීතය
නිහඬ සුසුමක නැවතිලා

කඳුළු වගුරා පහුරු ගා දෙස් තියා
ප්‍රගීතයකට කොහොම තැවෙමුද හඬා
පියාඹන්නට නාද දී නිදහසේ
විහඟ ගීතය මුදා ගෙන එමු සඳේ

විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි
කියනු මැන කොඳුරා
නොපෙනෙනා දුර
ඈත කුටියක සිරවෙලා
විහඟ ගීතය
නිහඬ සුසුමක නැවතිලාගායනය - අමරසිරි පීරිස්, මාලිනී බුලත්සිංහල
සංගීතය - එච්.එම්. ජයවර්ධන
ගී පද - නිලාර් එන්. කාසිම්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - chamini kannangara


Comments