පූසෙක් මං පූසෙක් - අර්ජුමාන් | Puusek | Introverted - ARJUMANN


තනියෙන් මං හරි පාලුවෙන් ඔහේ ඇවිදින්නම්
ඔහේ ඉගිලෙන්නම් මට කූඩු හරි අවුල්
ලෝකෙ වටේම රෝන්දෙ ගහලා ආදරෙ හොයන් එන්නම්
ඇවිල්ලා නිවන්නම් ඔබේ ජීවිතේ තැවුල්

පූසෙක් මං පූසෙක් රෑනක් නෑ කොහේවත්
ඉන්නෙත් මේ පාළු කාමරේ
මාව ඕනෙ නම් වරෙන් තකහනියක් හොයන් වරෙන්
දෙන්නම්කෝ මාගෙ ආදරේ

තනිකම වගේ සැනසිල්ලක් මට තවත් කොහෙද ලෝකේ
දන්න උන් නම් දන්නවා ඒකෙ ඇති සුවේ
හැමෝටමනම් මගේ කාමරේ දොරවල් ඇරෙන්නෙ නෑ
කාටහරි දොර ඇරියෝතින් ආයෙ වහන්නෙ නෑ

පූසෙක් මං පූසෙක් රෑනක් නෑ කොහේවත්
ඉන්නෙත් මේ පාළු කාමරේ
මාව ඕනෙ නම් වරෙන් තකහනියක් හොයන් වරෙන්
දෙන්නම්කෝ මාගෙ ආදරේ //


ගායනය, සංගීතය, ගී පද - ARJUMANN (අර්ජුමාන්)
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - ARJUMANN

Comments