මා ඔබ හමු වූ දා - සී.ටී. ප්‍රනාන්දු, රුක්මණී දේවි | Ma oba hamuwu da - CT Fernando, Rukmani Devi - sinhala lyrics


මා ඔබ හමු වූ දා
මේ හද නැලවූ දා
ගැයූ ගීතේ සිහිනේ රස වෑහේ
රැව් දේ දෙසවන්හි දිව රෑ සදා

සන්තෝසේ ආසාවේ මහිමේ කියා
මගේ දෑසයි ඔබෙ දෑසයි පාවී ගියා
පැතුවා සේ සිතුවා සේ හමු වී සොයා
අද ආයෙ දුටුවා ඔයා

මා ඔබ හමු වූ දා
මේ හද නැලවූ දා
ගැයූ ගීතේ සිහිනේ රස වෑහේ
රැව් දේ දෙසවන්හි දිව රෑ සදා

සැනසිල්ල නැලවිල්ල පිරිලා සිතේ
ඔබෙ බැල්ම මගේ බැල්මේ රැඳිලා ඇතේ
සිත මාගේ මල වාගේ පුබුදා ගියා
අද ආයෙ දුටුවා ඔයා

මා ඔබ හමු වූ දා
මේ හද නැලවූ දා
ගැයූ ගීතේ සිහිනේ රස වෑහේ
රැව් දේ දෙසවන්හි දිව රෑ සදා

ගැයූ ගීතේ සිහිනේ රස වෑහේ
රැව් දේ දෙසවන්හි දිව රෑ සදා


ගායනය - සී.ටී. ප්‍රනාන්දු, රුක්මණී දේවි
සංගීතය - ප්‍රැට්‍රික් දෙණිපිටිය
ගී පද - සුනන්ද මහේන්ද්‍ර

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Dammike Jayakody

Comments