ළඳේ ළඳේ ළඳේ - එච්. ආර්. ජෝතිපාල, ඇන්ජලීන් ගුණතිලක | Lande lande lande - Jothipala Anjalin - sinhala lyrics


ළඳේ ළඳේ ළඳේ
වන බඹරු නුදුටු මලේ
මා ඔබට පිදුව හදේ
ඔබෙ රුව ම ඇඳී සැලේ
ළඳේ ළඳේ ළඳේ

මගෙ අඳුරු ලොවේ ඔබේ නෙතින්
එළිය වැටෙනවා //
ඔබෙ සුවඳ මගේ මැදුර පුරා
සුවඳ කරනවා

ළඳේ ළඳේ ළඳේ
වන බඹරු නුදුටු මලේ
මා ඔබට පිදුව හදේ
ඔබෙ රුව ම ඇඳී සැලේ
ළඳේ ළඳේ ළඳේ

ඔබ වෙසෙන පැලෙන් නව ලොවකට
ගෙන එමි කැන්දා //
ඔය සොඳුරු පැතුම් මුල සිට මගෙ
හදවත බැන්දා

ප්‍රියේ ප්‍රියේ ප්‍රියේ
ඔබ පතමි සියලු කලේ
මා ඔබට පිදුව හදේ
ඔබෙ රුව ම ඇඳී සැලේ

ළඳේ ළඳේ ළඳේ
වන බඹරු නුදුටු මලේ
මා ඔබට පිදුව හදේ
ඔබෙ රුව ම ඇඳී සැලේ


ගායනය - එච්. ආර්. ජෝතිපාල, ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
සංගීතය - එම්. කේ. රොක්සාමි
ගී පද - කරුණාරත්න අබේසේකර
චිත්‍රපටිය - ටිකිරා (1978)
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - යුග යුග රැඳි යුග ගී

Comments