අවු කණ්නාඩියෙන් - කිත්සිරි ජයසේකර | Aw kannadiyen - Kithsiri Jayasekara

අවු කණ්නාඩියෙන්
බලන්නට තරම්
මේ ගිම්හානය තියෙන්නෙ නෑ
වැස්සක ලකුණු අරන්
දැනටමත් වැහි මේඝයක් ඇවිල්ලා
ඇහුණාද යාළුවේ
ජීවිතය
හිතන තරම් සුන්දරත් නෑ
අවු කණ්නාඩියෙන්
පේන තරම් ලස්සනත් නෑ

කෙටි සාය ඇඳන්
සුපුල් වටොර රැඟුම්
බැලුවාට ඇස් අගින් මත් බිඟුන්
ඇහුණාද යාළුවේ
ආදරය
හඳුණන සොඳුරු සිතක්
හොයාගන්න
හිතුවට ලේසි නෑ

ගිරා බස්ම දොඩන
නුඹ ළඟට ඇවිත්
තියා යාවි උකුළු වට සිහින පැසක්
ඇහුණාද යාළුවේ
ජීවිතය
හඳුණන සොඳුරු සිතක්
හොයාගන්න
හිතුවට ලේසි නෑ


ගායනය - කිත්සිරි ජයසේකර
ගී පද - චාමින්ද රත්නසූරිය
සංගීතය - ලෙලුම් රත්නායක

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...