ගිගිරි ගීත රාවේ - වික්ටර් රත්නායක | Gigiri geetha rawe - Victor Rathnayaka

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවී හී සරේ...//
සබඳ අද කිම දෝ...
බමන ලෝකෙට කෑ ගසා කීවේ...//

උමතු දෑස රෑ තුන් යාමේ
යනෙන මේ නුරා අම්බලමේ...//
හදේ සෝක පීඩා වියැකේ
හැංගෙන්න මායා සිහිනයේ...

ගිගිරි ගීත රාවේ...//

තරිදු තාම නාඹර වයසේ
රඟනු රංඟ රන් රඟ මඩලේ...//
කුමුදු යාය මල් බර මොහොතේ
රොන්ගන්න පෙම් මල් වනපෙතේ...

ගිගිරි ගීත රාවේ...//

චිත්‍රපටය - දියමන්ති 1976
ගායනය - වික්ටර් රත්නායක

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...