පිටස්තරයා - කසුන් කල්හාර | Pitastharaya - Kasun Kalhara

රාත්‍රියේ...ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ...
මඟ නොමඟ ගිහිං...
හදවතේ... පිටස්තරයා...
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ...
ආදරේ...ලුහුබඳින කාලේ...
හදවතේ...පිටස්තරයා...
එකම සැනසුම ජීවිතේ
නොලැබී..ලැබී.. ඔබ ලැබීමයි...//
ප්‍රේමයේ...කවුළුවෙන් මුවා වී
එනිසාම සසලයි නිසලයි
රාත්‍රියේ...ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ...
මඟ නොමඟ ගිහිං...
හදවතේ... පිටස්තරයා...
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ...
ආදරේ...ලුහුබඳින කාලේ...
හදවතේ...පිටස්තරයා...

පරම පිවිතුරු ප්‍රේමයේ
නොනැසී නැසී ඔබ පැතීමයි...//
ප්‍රේමයේ දේවතා රුව ඔබයි
එනිසාම ළඟයි තව දුරයි
රාත්‍රියේ...ඇවිස්සෙන ප්‍රේමයේ...
මඟ නොමඟ ගිහිං...
හදවතේ... පිටස්තරයා...
ගිණිසිළුව දැක දහවලේ...
ආදරේ...ලුහුබඳින කාලේ...
හදවතේ...පිටස්තරයා...

ගායනය, සංගීතය - කසුන් කල්හාර
ගී පද - උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

1 comment:

  1. මම අාස සිංදුවක්. ස්තූතියි සහෝ ගී පැදුරට ගෙනාවට.
    'එකම සැනසුම ජීවිතේ
    නොලැබී..ලැබී.. ඔබ ලැබීමයි...' මේ කොටසට ගොඩක් කැමතියි

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...