මා ඔබගේ කියා - රුවන් හෙට්ටිආරච්චි | Ma obage kiya - Ruwan Hettiarachchi

මා ඔබගේ කියා
කියන්නට ආසයි ලොව පුරා //

කව්රුවත් දන්නෙ නෑ
කාටවත් වැටහෙන්නෙ නෑ //
ඔබ කවුරුදැයි කියා

මා ඔබගේ කියා
කියන්නට ආසයි ලොව පුරා


නෑ යන්නෙ මා ඔබ දමා
මා වෙමි ඔබේ සදා //
ජීවිතේ සෑමදා
එන්නෙමි මා ඔබ හා


මා ඔබගේ කියා
කියන්නට ආසයි ලොව පුරා //

කව්රුවත් දන්නෙ නෑ
කාටවත් වැටහෙන්නෙ නෑ //
ඔබ කවුරුදැයි කියා

මා ඔබගේ කියා
කියන්නට ආසයි ලොව පුරා //

කව්රුවත් දන්නෙ නෑ
කාටවත් වැටහෙන්නෙ නෑ /////ගායනය, ගී පද - රුවන් හෙට්ටිආරච්චි
සංගීතය - චින්ති ප්‍රනාන්දු
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - ananmananlk

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...