කලකට පස්සේ - රූකාන්ත ගුණතිලක | Kalakata passe - Rookantha Gunathilaka

කලකට පස්සෙ ඔබ අමතන්නෙ මිතුරී
පුදුම හිතන්නත් එපා මගේ සොඳුරී
ඔබට නොකීවා කියලා තරහා වෙන්නෙපා
ඔබට නොලීවා කියලා අමනාප වෙන්නෙපා

පහුගිය දවසක මගෙ ජීවිත උයනේ
ඉඳහිට පිපෙනා සුවඳ විහිදෙනා
රුවැති මලක් පිපුණා
ඒ මල් සුවඳින් ප්‍රාර්ථනා නැහැවී
මුළු ජීවිතයම මල් සුවඳයි

ලැබුවේ කොහෙන්ද සුර මල් ලොවෙන්ද
තව හොඳ හොඳ මල් තව තව තියේද
ඒවා අහන්නෙපා සොයලා බලන්නෙපා

ඔබට නොකීවා කියලා තරහා වෙන්නෙපා
ඔබට නොලීවා කියලා අමනාප වෙන්නෙපා

සිහිනේ තවමත් පෙණෙනවා
සවනේ මුමුණා ඇසෙනවා
සුළඟේ සුවඳක් දැණෙනවා
දිවියේ රොන් රස තියෙනවා

ඔබ හමු නොවුණා කියලා තරහා වෙන්නෙපා
ඔබ ඇමතුවෙ නෑ කියලා අමනාප වෙන්නෙපා
ඔබට නොකීවා කියලා තරහා වෙන්නෙපා
ඔබට නොලීවා කියලා අමනාප වෙන්නෙපා

මට ඔබ හිමි නෑ කියලා තරහා වෙන්නෙපා
මම ඔබ ළඟ නෑ කියලා අමනාප වෙන්නෙපා

තාමත් පෙණෙනවා
මුමුණා ඇසෙනවා
සුවඳක් දැණෙනවා
රොන් රස තියෙනවා


ගායනය / සංගීතය / ගී පද - රූකාන්ත ගුණතිලක

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...