කහවන් ගොයමට - නාලිනී රණසිංහ  | Kahawan goyamata ran diya wahala - Nalini Ranasinghe


කහවන් ගොයමට රන් දිය වැහැලා
නියරින් ඉතිරෙනවා
ගස්වල හෙවණැලි වැඩියෙන් කළු වී
මිහිමත වැතිරෙනවා
විහඟ වලා ගුවන වෙලා
විහඟ වලා ගුවන වෙලා
දුර අහසේ නොපෙනී යනවා
දුර අහසේ නොපෙනී යනවා
කවියක් ගීයට හැරුණ කලක් දෝ
කවියක් ගීයට හැරුණ කලක් දෝ
ඉපනැලි නළියනවා
ඉපනැලි නළියනවා

මින්නේරිය වැව දැන් නිල් කැටයකි
තැන තැන රඟ දෙනවා
එක දෙක දිය ‍රැළි සුළඟට කැඩි කැඩි
සුදු ඉරි මතුවෙනවා
මුතු අමුණා ගී මුමුණා
මුතු අමුණා ගී මුමුණා
දුර වෙරළට ‍රැළි ඇද්දෙනවා
දුර වෙරළට ‍රැළි ඇද්දෙනවා
මින්නේරිය වැව පට සළු ඇඳගෙන
මින්නේරිය වැව පට සළු ඇඳගෙන
ඔන්චිලි පැද්දෙනවා
ඔන්චිලි පැද්දෙනවා

මහසෙන් රජ වැඳ නින්දට යන්නට
පෙරයම සැරසෙනවා
අවුරුදු දහසක් කෙත්බිම් සරු කොට
හිනැහී සැනහෙනවා
යල වපුරා මහ වපුරා
යල වපුරා මහ වපුරා
ගොයමට දිය ‍රැළි නංවනවා
ගොයමට දිය ‍රැළි නංවනවා
මින්නේරිය වැව හෙට හී කවියෙන්
මින්නේරිය වැව හෙට හී කවියෙන්
උදයට ළංවෙනවා
උදයට ළංවෙනවා

කහවන් ගොයමට රන් දිය වැහැලා
නියරින් ඉතිරෙනවා
ගස්වල හෙවණැලි වැඩියෙන් කළු වී
මිහිමත වැතිරෙනවා
විහඟ වලා ගුවන වෙලා
විහඟ වලා ගුවන වෙලා
දුර අහසේ නොපෙනී යනවා
දුර අහසේ නොපෙනී යනවා
කවියක් ගීයට හැරුණ කලක් දෝ
කවියක් ගීයට හැරුණ කලක් දෝ
ඉපනැලි නළියනවා
ඉපනැලි නළියනවා


ගායනය - නාලිනී රණසිංහ
සංගීතය - ඩන්ස්ටන් පී. ද සිල්වා
ගී පද - මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා

Comments

 1. Lyrics : Rev. Fr. Marcelline Jayakody
  Music : Dunstan P De Silva

  ReplyDelete
 2. මේ ටිකේම ප්‍රියතම සින්දු ටිකක් ඇහුවා.ස්තූතියි.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...