සිතට දැනෙන මේ ලතැවුල් - ටී.එම්. ජයරත්න | Sithata danena me lathawul - TM Jayarathna - sinhala lyrics

සිතට දැනෙන මේ ලතැවුල්
ඉවසන්නම් ඔබේ නමින්
ජීවිතයේ කෙදිනක හෝ
සැනසෙන්නට පතා ඔබෙන් //

අද ඔබ නැති බිම තනිවී
සිත දවනා අඳුරු හැඟුම්
විඳගන්නම් කවදා හෝ
ඔබ හමු වේ නම්

සිතට දැනෙන මේ ලතැවුල්
ඉවසන්නම් ඔබේ නමින්
ජීවිතයේ කෙදිනක හෝ
සැනසෙන්නට පතා ඔබෙන්

අද තනි යහනක වැතිරී
‍රැය නොනිදා නගන සුසුම්
විඳගන්නම් කවදා හෝ
ඔබ ළං වේ නම්

සිතට දැනෙන මේ ලතැවුල්
ඉවසන්නම් ඔබේ නමින්
ජීවිතයේ කෙදිනක හෝ
සැනසෙන්නට පතා ඔබෙන් //


ගායනය - ටී.එම්. ජයරත්න
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - LankaMusicTube

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...