හත් පාටක් ගෑවෙන්නා - සුනිල් සාන්ත | Hath patak gawenna - Sunil Santha - sinhala lyricsහත් පාටක් ගෑවෙන්නා
රන් සෑයක් නැංවෙන්නා
නන් පැහැයක් දිස්වන්නා
දේදුන්නක් පායන්නා

සුර අඟනන් වැසි බිඳු මල් අමුණා
දිය පීනාගෙන අඹර ගඟේ
අත්වැල් බැඳගෙන පොළොවට එන්නට
දැමූ මැණික් ඉණිමගකි හැඟේ

සුරඟනකගෙ මිණි තැල්ලයි
සෝබාදම් සැරසිල්ලයි
වැසි බිඳු මුතු ඕවිල්ලයි
නැලවෙන සුර ඔන්සිල්ලයි //


හත් පාටක් ගෑවෙන්නා
රන් සෑයක් නැංවෙන්නා
නන් පැහැයක් දිස්වන්නා
දේදුන්නක් පායන්නා

රුවන් ඉණක් මෙන් මිණි මෙයුලක් මෙන්
බබලන දේදුණු මඬල පෙනේ
සුන්දරියකගේ නැමි බැම උපමා
කල විට ඈ ඉන් උරණ වුණේ

සුරඟනකගෙ මිණි තැල්ලයි
සෝබාදම් සැරසිල්ලයි
වැසි බිඳු මුතු ඕවිල්ලයි
නැලවෙන සුර ඔන්සිල්ලයි //


හත් පාටක් ගෑවෙන්නා
රන් සෑයක් නැංවෙන්නා
නන් පැහැයක් දිස්වන්නා
දේදුන්නක් පායන්නා

ටික වේලාවක් මා නලවන්නට
කොහි සිටදෝ අහසට ආවේ
ගොඩ දිය මල්වල රන් ආකරවල
පාට රැගෙන කවුරුද ගෑවේ

සුරඟනකගෙ මිණි තැල්ලයි
සෝබාදම් සැරසිල්ලයි
වැසි බිඳු මුතු ඕවිල්ලයි
නැලවෙන සුර ඔන්සිල්ලයි //


හත් පාටක් ගෑවෙන්නා
රන් සෑයක් නැංවෙන්නා
නන් පැහැයක් දිස්වන්නා
දේදුන්නක් පායන්නා

සුර අඟනන් වැසි බිඳු මල් අමුණා
දිය පීනාගෙන අඹර ගඟේ
අත්වැල් බැඳගෙන පොළොවට එන්නට
දැමූ මැණික් ඉණිමගකි හැඟේ

සුරඟනකගෙ මිණි තැල්ලයි
සෝබාදම් සැරසිල්ලයි
වැසි බිඳු මුතු ඕවිල්ලයි
නැලවෙන සුර ඔන්සිල්ලයි ////ගායනය, සංගීතය - සුනිල් සාන්ත/ අයිවෝ ඩෙනිස්
ගී පද - අරිසෙන් අහුබුදු
සහය ගායනය - අමිතා වැදිසිංහ, නාලනී රණසිංහ
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - SinhalaGee සිංහල ගී

ලෙලුම් රත්නායකගේ අනුවාදයවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Lelum Ratnayake


Comments