මට මුළු ලොවම ඔබයි - රූකාන්ත ගුණතිලක, චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා | Mata Mulu Lowama Obai - Rookantha Gunathilaka, Chandraleka Pereraමට මුළු ලොවම ඔබයි..
මගෙ මුළු ලොවම ඔබයි
සිනහව කඳුල ඔබයි
ජය පැරදුමත් ඔබයි //

ඔබ ළඟ නැති විට හිරු සඳු මිලිනව
ලෝකය නවතිනවා
සුසුමක සිරවී හදවත නවතිනවා
සුසුමක සිරවී හදවත නවතිනවා

මට මුළු ලොවම ඔබයි..
මගෙ මුළු ලොවම ඔබයි
සිනහව කඳුල ඔබයි
ජය පැරදුමත් ඔබයි

ඔබ ලඟ නැතිවිට විකසිත වන ලොව
පිබිදී හිනැහෙනවා...
හදගැඹ සහසක් මල් යලි පිඹිදෙනවා...
හදගැඹ සහසක් මල් යලි පිඹිදෙනවා...

මට මුළු ලොවම ඔබයි..
මගෙ මුළු ලොවම ඔබයි
සිනහව කඳුල ඔබයි
ජය පැරදුමත් ඔබයි


ගායනය - රූකාන්ත ගුණතිලක, චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
සංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලක
ගී පද - රූකාන්ත ගුණතිලකවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Mathakaye Redunu Amaraniya Gee - මතකයේ රැඳුණු අමරණීය ගී


Comments