මාගේ වියෝවෙන් - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන | Mage wiyowen - Clarance Wijewardena

මාගේ වියෝවෙන්
ඈ කල්පනාවෙන්
ඈගේ මුවේ නෑ දැන් සිනා

මගේ යැයි පැතූ දේ
හදේ බිඳී ගියාවේ
සිනාසී හඬාලා වෙන්වුණේ

මා එතැයි කියා
සිතා සිටින්නෙපා
වෙනින් කෙනෙක් සොයා
හොඳින් සිටින් ඔයා

ඈ කීව දේවල්
මැවූ පෙම් කතාවල්
නිවීලා නැසීලා ගියා සේ
සඳයි තාරකාවයි
ඉරයි නිල් වලාවයි
මෙ ලෝකෙන් මැකීලා ගියාවේ

මා එතැයි කියා
සිතා සිටින්නෙපා
වෙනින් කෙනෙක් සොයා
හොඳින් සිටින් ඔයා

ඈ කීව දේවල්
මැවූ පෙම් කතාවල්
නිවීලා නැසීලා ගියා සේ
සඳයි තාරකාවයි
ඉරයි නිල් වලාවයි
මෙ ලෝකෙන් මැකීලා ගියාවේගායනය, සංගීතය, ගී පද - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - goonewj

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...