ආදර ප්‍රිය ළඳුනේ - ෆීලික්ස් ඇන්ටන් | Adara priya landune - Felix Anton - sinhala lyrics

ආදර ප්‍රිය ළඳුනේ
මට මුළු ලොවම ඔබයි
ඔබගේ ආදරයයි //

කෝමල දෑසින් වත කමලේ
සිතුවිලි විහඟුන් අවදි කළේ //
මුව මදහාසේ
සතුට ගෙනාවේ
මටම නොවේදෝ

ආදර ප්‍රිය ළඳුනේ
මට මුළු ලොවම ඔබයි
ඔබගේ ආදරයයි //

ආදර රැහැනින් හද බැඳුනේ
පැතු විලසින්දෝ පෙර භවයේ //
යොවුන් වසන්තේ
පවන් සැලෙන්නේ
අපට නොවේදෝ

ආදර ප්‍රිය ළඳුනේ
මට මුළු ලොවම ඔබයි
ඔබගේ ආදරයයි //


ගායනය - ෆීලික්ස් ඇන්ටන්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ilandari denage geethani mangalika

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...