මාලා - පෝල් ප්‍රනාන්දු

සඳපාන වගේ ඔබ රුව දිලිසිලා
මට නිතරම පෙනෙනවා මැවීලා
මාලා ඇවිත් මගේ කණට ඔයා ළං වෙලා
කියන්නකො ආදරේ කියාල
මාලා මම ඔබ ගැනම හිතාල
අහසේ රන් මාලිගා තනාල
ඔයා මගේ මං ඔයාගෙ යැයි පතාල
කියන්නකො ආදරේ කියාල

ලස්සන ගී ගයා රස කරලා
මම එන්නම් සොයා සුදු මාලා
අද සිට මං ඔයාගෙයි කියලා
කියන්නකෝ ම‍ගේ සුදු මාලා

සඳපාන වගේ...

පෙම් ලොව සැරිසරා පියඹාලා
ආවේ ඔබ සොයා සුදු මාලා
ගෙල පළඳාලා මල් මාලා
පිළිගන්නම් ඔයා සුදු මාලා

සඳපාන වගේ...

කියන්නකො ආදරේ කියාල... ///


මුල් ගීතය අහන්න මෙතනින්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...