සැන්දෑවේ ගං ඉමේ - මර්වින් පෙරේරා | Sandewe gan ime - Mervin Perera

සැන්දෑවේ ගං ඉමේ
මේ යාමේ පාළුවේ
ඉවුරේ දෙගොඩ තලා
ශෝක නදී පාවී
ඈ නාමෙන් ඇදී ගියාවේ
වේදනා මාරුතේ
වේදනා මාරුතේ

රණ්ඩු වෙවී උන් සමේ
හද ආලේ හොරෙන් කියාලා
ඔන්චිල්ලේ දෙන්නා
ගෙයි මිදුලේ උන්නා
මල්වාරම් ගී ගැයු දා
කෝ එදා ආදරේ
කෝ එදා ආදරේ

සැන්දෑවේ ගං ඉමේ...

රංචු ගැසී ළඳු කොනේ
ළිප මොලවා වළං තියාලා
සෙල්ලම් බත් ඉව්වා
සෙල්ලම් ගෙයි දෙන්නා
රන් මාලා ගෙල දාලා
ඈ ගියා වෙන්වෙලා
ඈ ගියා වෙන්වෙලා

සැන්දෑවේ ගං ඉමේ...


ගායනය - මර්වින් පෙරේරාNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...