මල් මුතු දා මේ - විජය කුමාරතුංග ‍| Mal muthu da me - Vijaya Kumarathunga - Sinhala lyrics
මල් මුතු දා මේ ගෙල සැරසූ සේ
අරුණෝදේ දකින්නේ
වනවිල් තීරේ පියුමී වාගේ
වසන්තියයි මාගේ //

නෙත් මල් පෙම් සිත්
ළං වුණ මොහොතේ
පායා සුදිලෙන්නේ //
මා හා එක් වූ සිසිලස් දහරේ
සඳ කුමරී ඔබ වේ

මල් මුතු දා මේ ගෙල සැරසූ සේ
අරුණෝදේ දකින්නේ
වනවිල් තීරේ පියුමී වාගේ
වසන්තියයි මාගේ

මිහිදුම් පිණි මල්
පිපි ගම්මානේ
සිහියෙන් නොමැකෙන්නේ //
වෙන් වී යන දා සසල නොවන්නේ
ඔබේ දෙනෙත් පමණී

මල් මුතු දා මේ ගෙල සැරසූ සේ
අරුණෝදේ දකින්නේ
වනවිල් තීරේ පියුමී වාගේ
වසන්තියයි මාගේ //

ගායනය - විජය කුමාරතුංග
සංගීතය -
ගී පද -
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Wasantha Opanayaka

Comments