හෙට නාඩගමේ මං (නාඩගම් ගීය) - රිද්ම වීරවර්ධන | Heta nadagame man (Nadagam Geeya) - Ridma Weerawardane - sinhala lyrics


හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන්
මුලු ගමේම අඟනුන් මට වහ වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම්
හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන්
මුලු ගමේම අඟනුන් මට හිත වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම්

දමා කඩුක්කන් ඔටුනු නළල්පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැටි
දමා කඩුක්කන් ඔටුනු නළල්පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැටි
බලාහිඳින අඟනුන් සත්තයි ආලේ බඳියි රහසින්
බලාහිඳින අඟනුන් ආලේ බඳියි රහසින්

පවර අජාසත් නිරිඳුන් මම වෙමි පියා නසා රජකම අරගන්නෙමි
පවර අජාසත් නිරිඳුන් මම වෙමි පියා නසා රජකම අරගන්නෙමි
කියා එද්දි ළඟ මං සත්තයි ආලේ බඳී අඟනුන්
කියා එද්දි ළඟ මං ආලේ බඳී අඟනුන්

හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන්
මුලු ගමේම අඟනුන් මට වහ වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම්
හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳිනවා අජාසත්ත නාමෙන්
මුලු ගමේම අඟනුන් මට හිත වැටෙනවා බලාපල්ලා බොරුනම්


ගායනය - රිද්ම වීරවර්ධන
සංගීතය - චරිත අත්තලගේ
ගී පද - චන්ද්‍රසේන තලංගම
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ridma Weerawardena


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...