ලෝකයේ රුදු නෙත් - ටී.එම්.ජයරත්න | Lokaye Rudu Neth - T.M.Jayarathne


ලෝකයේ රුදු නෙත් වසා..
ස්නේහයේ හසරැල් සලා..
මා සොයා පැමිණෙන්න සොදුරිය
රෑ සඳේ කඳුලක් වෙලා...

මා දෑස අවුරා ඔබ දෑස සඟවා..
සහසක් නුවන් දැල්විලා..
මේ කුරිරු ලෝකෙන් පාවී හමා රෑ
යා වෙන්න පවනක් වෙලා..

ලෝකයේ රුදු නෙත්...

රෑ සීත අදුරේ මේ සොදුරු යාමේ..
පාළුව දැනී තනිවෙලා...
මා තැවෙන යාමේ මේ පාළු කුටියේ
දැවටෙන් සුවඳක් වෙලා..

ලෝකයේ රුදු නෙත්...

ගායනය : ටී එම් ජයරත්න

1 comment:

  1. කැමතිම ගීතයක්. තැංකූ.

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...