මට මතකයි මන බැන්දූ සිනා - මර්වින් මිහිඳුකුල - Mata mathakai - Mervin Mihindukula


මට මතකයි මන බැන්දූ සිනා ඔබෙ
හද පතුලේ සිහි වෙන්නේ ඔයාවයි
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී //

මහවැලි ගලලා ගමත් එලිය වීලා
අත මිට සරු වී කල සාරයි
මැණිකෙට රහසක් කියල එවන්නද
හනිකේ ඇවිදින් මා හමුවෙනවද
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී

මට මතකයි මන බැන්දූ සිනා ඔබෙ...

කුරහන් හේනේ කරල් කපන්නට
තනියෙන් නම් මට බැහැ මැණිකේ
මගෙ පොඩි පැල්පත එළිය කරන්නට
හනිකේ ඇවිදින් මා හමුවෙනවද
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී

මට මතකයි මන බැන්දූ සිනා ඔබෙ
හද පතුලේ සිහි වෙන්නේ ඔයාවයි
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී
කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී

කුඹුකේ ළිඳ ළඟදී////


ගායනය - මර්වින් මිහිඳුකුල
සංගීතය, ගී පද - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...