හදවත ඉල්ලා - ප්‍රියා සූරියසේන | Hadavatha Illa - Priya Sooriyasena
හදවත ‍ඉල්ලානොලැබුණු විටදී
දහසක් සිතුවිලි මා හදතුල තෙරපී
මිතුරිය ඔබ කෙලෙසක හෝ අමතක කරමී
නොපිරූ පෙරුමන් පුරලා කුමටද ලතැවී

ඔය නෙතු අග රැඳී තිබූ නිල්මිණි ඡායා
දැක මා හදවත සසැලී සෙනෙ‍හස කීවා

හදවත ඉල්ලා......

මතු අප උපදින භවයේ යළි හමු වේවා
ඔය නෙතු අග සිසිල රැඳී මට ළං වේවා

හදවත ඉල්ලා.....

ගායනය:-ප්‍රියා සූරියසේනNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...