සුළං කුරුල්ලෝ - හරූන් ලන්ත්‍රා | Sulan Kurullo Semin Igilli - Harun Lanthra - sinhala lyrics

සුළං කුරුල්ලෝ හෙමින් ඉගිල්ලී
මල් සුවදකි අර ගෙන එන්නේ..
ආදර උයනේ දොරටුව හැරගෙන
ඔච්චම් කරමින් පියඹන්නේ..//

සිහින පොතේ පිටුවක් පෙරලී ඇත
මොනවද එහි ලියැවී ඇත්තේ...//
ආදරේ...ආදරේ....
ආ..දරේ..

සුළං කුරුල්ලෝ...

මතක ලොවේ දොර අගුළු හැරී ඇත
මොනවද එහි හිරවී ඇත්තේ...//
ආදරේ...ආදරේ....
ආ..දරේ..

සුළං කුරුල්ලෝ...

ගායනය - හරූන් ලන්ත්‍රා
‍‍‍‍‍පදරචනය - ධර්මසිරි ගමගේ
සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

“සැනසුම කොතැනද“ චිත්‍රපටයේ ගීතයක්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...