ඩොප්පි නකින් - Funky Dirt | Doppi Nakin - Funky Dirt - sinhala lyrics


මගේ කෙල්ල ඇගෙ කඩ්ඩ පොලිශ්
අයියෝ ඇගෙ තාත්ත පොලිස්
අම්මෝ ඇගෙ අම්ම ඇලිස්
මාරු වෙයන්කෝ..වෙයන්

ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..වෙයන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..

ආ..සාවරී මාගේ ප්‍රේමි සෘංගාරේ..
ඔබ හන්දා හෘර්දෙ යන්නෙ ආයාලේ..(ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් )
ඔබ හන්දා හෘර්දෙ යන්නෙ ආයාලේ..(ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් )

මගේ ජීවන සයිකලේ බකල්..
එනවද යමු දාලා ඩබල්..
ඔයයි මමයි ලව්ලි කපල් වෙලා බලමුදෝ..බලමු
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..වෙයන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..

ආ..සාවරී මගේ ප්‍රේමි සෘංගාරේ..
ඔබ හන්දා හෘර්දෙ යන්නෙ ආයාලේ..(ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් )
ඔබ හන්දා හෘර්දෙ යන්නෙ ආයාලේ..

උම්බලකඩ වට්ටක්කා කැකිරි දොඩම්...
දොඩම්..දොඩම් කැකිරි දොඩම්..කැකිරි දොඩම්

කොටකලිසම් සකල බුජන්..
වෛයිවාරන විච්චූරන අපේ නාඩගම්..
to day money come හෙට නෑ බන්..
අපි අරන් ආවේ අරන් යන්නෙ කරපු පින් දහම්..//

මගේ කෙල්ල ඇය දුරට ඇපල්..
අයියෝ ඇය ලඟට පැපොල්..
අයියෝ පෙම් සිහිනෙ කචල්..
මාරු වෙයන්කෝ...වෙයන්..

ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..වෙයන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් ඩෝ..යමන්
ඩොප්පි නකින් ඩොප්පි නකින් got be kidding ඩෝ..

ගායනය : Funky Dir‍t
පද රචනය : මුර්ශාර්ඩ් හුවයිස්
සංගීතය : ශෙනාල් මද්දුමගේ


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Funky Dirt

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...