පාළු නිසල රාත්‍රියේ - චන්දන ලියනආරච්චි | Palu nisala rathriye - Chandana Liyanarachchi - sinhala lyrics
පාළු නිසල රාත්‍රියේ 
මැවේ සුසුම් හදේ
සඳේ කැලුම් පෙරා දී 
සිතේ ගිමන් නිවේ //

ඔබෙන් ලැබූ සෙනෙහස විඳ
පැතූ ප්‍රාර්ථනා //
නුවන් තුලින් කඩා හැලෙයි
ප්‍රේම වේදනා
ප්‍රේම වේදනා

පාළු නිසල රාත්‍රියේ 
මැවේ සුසුම් හදේ
සඳේ කැලුම් පෙරා දී 
සිතේ ගිමන් නිවේ

පෙරුම්පුරා බලා හිඳිමි 
හමුවනා තුරා //
සොයා එන්න මා වෙතේ 
ආදරේ පතා
ආදරේ පතා

පාළු නිසල රාත්‍රියේ 
මැවේ සුසුම් හදේ
සඳේ කැලුම් පෙරා දී 
සිතේ ගිමන් නිවේ

ගායනය - චන්දන ලියනආරච්චිවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - visiththa rangana

Comments