රතු රෝ‌ස පො‌කුරින් - ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව | Rathu rosa pokurin - WD Amaradewa - sinhala lyricsරතු රෝ‌ස පො‌කුරින් වෑහුණා
පිණි බිඳක් වෑහුණා
මා දෑස රිදවන මිලින පෙම්
කඳුළු සේ //

මීදුම් මදහස මතකින් මතුවී
පාවී අවුදින් කඳු නිම්නේ
රෝ‌ස පියල්ලේ ඔබේ සිනිඳු රැව
සිතුවම් කරවා සමු ගත්තේ

රතු රෝ‌ස පො‌කුරින් වෑහුණා
පිණි බිඳක් වෑහුණා
මා දෑස රිදවන මිලින පෙම්
කඳුළු සේ

ඔබගෙ සියුමැළි දෝ‌තින් ඉන්දූ
රෝ‌ස ගසේ මල් පිපුණු උදේ
රෝ‌ස මලක් ළඟ කඳුළු බිඳක් වී
මා තනි වූවා නො‌වෙද ළඳේ

රතු රෝ‌ස පො‌කුරින් වෑහුණා
පිණි බිඳක් වෑහුණා
මා දෑස රිදවන මිලින පෙම්
කඳුළු සේ


ගායනය - ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව
සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගී පද - අජන්තා රණසිංහ

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - සුලලිත ගී

Comments