නිලුපුල් යුවළේ - මර්වින් පෙරේරා | Nilupul yuwale - Mervin Perera - sinhala lyrics
නිලුපුල් යුවළේ රතු තොල් සඟළේ
තැවරූ සෙනේ මුසු වී ඇදී
මා සිරුරේ වෙළේ
මා සිරුරේ වෙළේ

ගලන ගඟේ මඟ අහුරා
වැට කොටු බඳිනු නොහේ
සුළඟ වැදී මෙර නොසැලේ
නොහඬයි මලවි කුලේ
පෙම් සුවඳ කිසි දා මැකී නොයේ
පාවී යාවී සුසුම්

නිලුපුල් යුවළේ රතු තොල් සඟළේ
තැවරූ සෙනේ මුසු වී ඇදී
මා සිරුරේ වෙළේ
මා සිරුරේ වෙළේ

දවස පුරා ගුවනෙ සරා
බැසයයි ඇදිලි කරා
සියැස පුරා නිදි නොලබා
ඔබ ළඟ රැඳෙමි ළඳේ
පෙම් සුවඳ කිසි දා මැකී නොයේ
පාවී යාවී සුසුම්

නිලුපුල් යුවළේ රතු තොල් සඟළේ
තැවරූ සෙනේ මුසු වී ඇදී
මා සිරුරේ වෙළේ
මා සිරුරේ වෙළේ

මා සිරුරේ වෙළේ ///


ගායනය - මර්වින් පෙරේරා
සංගීතය - මර්වින් පෙරේරා
ගී පද - කේ.ඩී.කේ.ධර්මවර්ධන
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Hopalu Wanapetha - KDK Dharmawardhana Lyrics

Comments