පොඩි විජේ - ඇන්ටන් ජෝන්ස් | Podi Wije - Anton Johns - sinhala lyrics

පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ
වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ
දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ
කැළේ රජ වුණා
වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා
නීතිය ලුහුබැඳ ගියා
කලකම් පලදී එයා
මරුට බිලි වුණා

ගෙනයන්නට බැරි තැන පවුලක බර
පොඩි විජේ කලේ ගමට හිරිහැර
බැද්දෙට වෙඩි සද්දේ හොඳින් හුරු කර
පරසිද්ද වුනා හද්ද පිටිසර
මව්පියො සොහොයුරුසොහොයුරියන් රැක
ගන්නට වෙහෙසුනා විඳ දුක
හිමි නැති සැපතක සිහිනය දැක දැක
දරුණුයි කල සැහැසිකම් ටික

පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ
වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ
දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ
කැළේ රජ වුණා
වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා
නීතිය ලුහුබැඳ ගියා
කලකම් පලදී එයා
මරුට බිලි වුණා

ජිවිත කිහිපයකට කල හානිය
දුටු අය පවසාවී සැම දෙය
බිහිසුණු අපරාධ වලින් නම ගිය
පොඩි විජේට මුළු ගමම බය විය
පොඩි විජේ සමඟ එම හිතවත් කල්ලිය
වනරොදේ දවස් ගණන් සැඟවිය
පසුපස ලුහුබැඳ යන විට නීතිය
වෙන කැලයක් දෙසට පැන ගිය

පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ
වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ
දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ
කැළේ රජ වුණා
වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා
නීතිය ලුහුබැඳ ගියා
කලකම් පලදී එයා
මරුට බිලි වුණා

නොදැනයි සැරසුනේ අන්තිම සටනට
පනස්දහක් බලෙන් ගන්නට
ලැබුණා ඔත්තුව රැක්කා හරියට
මින්නේරිය රජ ඇල අවට
පැන ගිය මුත් එතැනදි වී කලබල
හවරියපැලැස්ස වනරොද අසල
ඇසුණා හඬ පොඩි විජේගේ එමකල
වෙඩි හඩ පිට වුණ වන තුල

පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ
වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ
දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ
කැළේ රජ වුණා
වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා
නීතිය ලුහුබැඳ ගියා
කලකම් පලදී එයා
මරුට බිලි වුණා

පැන්නා ගැලවීමට කටු අකුලට
වැදුණා වෙඩි එකක් එක පිට
වැටුණ පොඩි විජේ අවසන් නින්දට
නීතිය රජ වුණා සදහට
කටුකෙලිය ගම නිසසල පෙදෙසකි
හොර මැරකම් සෙමින් යයි මැකී
අඬමින් ජීවත් වීමත් අපුලකි
දැහැමින් මිය යෑම සැපතකි

පොළොන්නරුවේ පොඩි විජේ
වෙඩි නොවදින පොඩි විජේ
දැඩි එඩි පෑ පොඩි විජේ
කැළේ රජ වුනා
වෙඩි පිට වෙඩි තිය තියා
නීතිය ලුහුබැඳ ගියා
කලකම් පලදී එයා
මරුට බිලිවුනා


ගායනය - ඇන්ටන් ජෝන්ස්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Sinhala Song

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...