නෑ තවත් හිතක් - ආත්මා ලියනගේ | Ne Thawath Hithak - Athma Liyanage - sinhala lyrics


නෑ තවත් හිතක් ඔබට මෙන් මාගේ..
මේ තරම් දුරින් ඔබම ඇයි ආවේ..
යා කරන් සිතින් දුකම දැන් මාගේ..
නෑ දැනන් සිටියේ හුස්ම ඔබ මාගේ..
හිත ඇහුවේ - ඔබ ගැනමයි..
තාමත් මං විදවයි..
පැතුවේම ඔබෙ සතුටයි..

මා ගැන මට වඩා සෙව්වේ ඔබමයි
රෑ පුර හද ඔබේ අඳුරේ ගිලුනයි..
තවත් කෙනෙකු හිතේ ඔයා
පිපිලා හිදිනු ඇතේ - කිසිදා අයිති නැතේ..

මේ හිත ඔබ පතා වින්දේ දුකමයි..
නෑ තව වෙනකෙනෙක් උන්නේ ඔබමයි..
තවත් කෙනෙකු හිතේ ඔයා
පිපිලා හිදිනු ඇතේ - කිසිදා අයිති නැතේ..

නෑ තවත් හිතක්...

ගායනය : ආත්මා ලියනගේ
පද රචනය : සත්සර කසුන් පතිරන
සංගීතය : සංඛ දිනෙත්


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Evoke Music 


1 comment:

  1. මං ආස සිංදුවලින් එකක්... ලස්සනයි..

    ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...