සංතාප තැවුල්නම් - ඉන්දික රුවන් (රූනි) | Santhapa Thewul Nam - Indika Ruwan (ROONY) - sinhala lyricsසංතාප තැවුල්නම් - මං වින්දා ජීවිතේ..
පින්තාරු හාදකම් - තනිකළා ආදරේ..
හැන්දෑව ඉඩෝරේ - ගිලිහුණා කඳුලකින්..
ගිම්හාන කවුළුවෙන් - ඉගිලුනා ඔබ මගෙන්..

එදා සොඳුරු - හිතැත්තී..
වුණා කඳුළු - දනන්නී..
නුරා ආල - පුරන්නී..
මගේ දුඹුරු ළමිස්සී..//

තරු රෑක ගිමන්හල් - තනිකමේ වරු ගණන්
උඳුරන්න බැරි තරම් - ආදරේ මහමෙරක්
හැමදාම හඬන ඇස් - පේවෙලා නුඹෙ නමින්
හදවතේ ගැඹුරු තැන් - මියැදේවි තත්පරෙන්..

එදා සොඳුරු - හිතැත්තී..
වුණා කඳුළු - දනන්නී..
නුරා ආල - පුරන්නී..
මගේ දුඹුරු ළමිස්සී..//

කවිකාර මතකයන් - නොදොඩාවි හෙට ඉදන්
තනි පාළු අඳුරකින් - නවතින්න මට වරම්
ඉඳුරාම වෙනස්කම් - ඉවසන්න හුරුකරන්
නොකියාම ජීවිතෙන් - බොඳවුණා නුඹෙ සුසුම්..

එදා සොඳුරු - හිතැත්තී..
වුණා කඳුළු - දනන්නී..
නුරා ආල - පුරන්නී..
මගේ දුඹුරු ළමිස්සී..//

සංතාප තැවුල් නම්...

ගායනය : ඉන්දික රුවන් (රූනි)
පද රචනය : රනුක ජීවන්තවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ravisanka Liyanage


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...