කිරි වැදුණු ගොයම මෙන්න පැහීලා - උපාලි කන්නංගර | Kiri wadunu goyama menna paheela - Upali Kannangara - sinhala lyrics

කිරි වැදුණු ගොයම මෙන්න පැහීලා
නියර දිගේ පෙළට වරෙල්ලා
තම දෙවියෝ සිහි කරපල්ලා
රන් දෑකැති අතට ගනිල්ලා

මෙදා කුඹුර සරුයි නගේ
අටුකොටු ටික පිරෙයි මලේ
නෙළුම් කවිය දැන් කියපල්ලා //

කිරි වැදුණු ගොයම මෙන්න පැහීලා
නියර දිගේ පෙළට වරෙල්ලා
තම දෙවියෝ සිහි කරපල්ලා
රන් දෑකැති අතට ගනිල්ලා

තම දෙවියෝ සිහි කරගෙන
කරල් අහුරු පීරාගෙන
රන් දෑකැති අතට ගනිල්ලා //


ගිරව් ගියේ නෑ හඳ හාවො ගියේ නෑ
බොල් අහුරක් නෑ කට වහක් වැදී නෑ
ගං වතුරක් නෑ සැඩ හැළඟක් හෙම නෑ
කිසි සැකයක් නෑ මෙදා අඟ හිඟයක් නෑ

කවුද කවුද රන්මලියේ
මඩ ගෑවේ උඹෙ නෙරියේ
විහිළු තහළු හෙට තියපල්ලා //

කිරි වැදුණු ගොයම මෙන්න පැහීලා
නියර දිගේ පෙළට වරෙල්ලා
තම දෙවියෝ සිහි කරපල්ලා
රන් දෑකැති අතට ගනිල්ලා

මෙදා කුඹුර සරුයි නගේ
අටුකොටු ටික පිරෙයි මලේ
නෙළුම් කවිය දැන් කියපල්ලා //


කට ඇදවෙන්නේ ඇස් නටවෙන්නේ
පද පැටලෙන්නේ ඉතින් මොකද කරන්නේ
පුංචි නිලමෙලා යසෝ මැණිකෙලා
කෙතට ගොඩ වෙලා වැඩේ මඩ කලා

කළු මැණිකා බැඳි කොණ්ඩේ
ඇයි කොල්ලෝ උඹ ඇද්දේ
ඒ කෙල්ලගෙ ඇස් රතුවෙනවා //

කිරි වැදුණු ගොයම මෙන්න පැහීලා
නියර දිගේ පෙළට වරෙල්ලා
තම දෙවියෝ සිහි කරපල්ලා
රන් දෑකැති අතට ගනිල්ලා

මෙදා කුඹුර සරුයි නගේ
අටුකොටු ටික පිරෙයි මලේ
නෙළුම් කවිය දැන් කියපල්ලා ////


ගායනය, සංගීතය - උපාලි කන්නංගරවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Live Musical Shows in Sri Lanka

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...