සකිය සඟව්වට රෝදය - රෝහණ බැද්දගේ | Sakiya Sagawwata Rodaya - Rohana Baddage - sinhala lyrics


හෝ හෝ..............හේයි....!

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ හොහෝ.. [තදෙන තනා]
හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ හොහෝ.. [තෙයිතන තනා]

සසඳ සසඳ දිය පල්ලේ තිබෙයි අල
- දියපල්ලේ තිබෙයි අල [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
සසඳ සසඳ දිය මතුපිට තිබෙයි කොල
- දියමතුපිට තිබෙයි කොල [ගලෙලි හඥයි]

වැස්සට පිණි බබා මෝරන කැකුළු මල [හා..හෝ..]
මස්ටකයින්ට මුතු කුඩයකි නෙළුම් මල [තම්දෙන තනා]
මස්ටකයින්ට මුතු කුඩයකි නෙළුම් මල

සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..

සසඳ සසඳ සඳ පානේ අපි යනවා
- සඳ පානේ අපි යනවා [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
මක්කොලි බඳට ගොන් බානක් බැඳයනවා
- ගොම්බානක් බැදයනවා [ගලෙලි හඥයි ]

සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා [හා..හෝ..]
දත් කැකුලට නාරම්මල ලත වෙනවා [තම්දෙන තනා]
දත් කැකුලට නාරම්මල ලත වෙනවා

සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..

සසඳ සසඳ සඳ පොබයන සාවුන්ට
- සඳ පොබයන සාවුන්ට [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
මක්කොලි බඳට දුටු විගසට ගිරවුන්ට
- දුටු විගසට ගිරවුන්ට [ගලෙලි හඥයි]

පදින සැරේ.....රොන් ගෙන යන බඹරුන්ට [හා..හෝ..]
වර ටිකිරෝ සත් සමුදුර පීනන්ට [තම්දෙන තනා]
වර ටිකිරෝ සත් සමුදුර පීනන්ට

සකිය සගව්වටට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සගව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..////


ගායනය, සංගීතය - රෝහණ බැද්දගේ

[පාරම්පරික කරත්ත කවි අශ්‍රයෙනි]වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - kell supun

6 comments:

 1. මෙතන මස්තකයිනට කියන එක මස්ටකයින්ට යනුවෙන් නිවැරදි විය යුතුයි. මස්ටකයින් කියන්නේ මාළුන්ට. මස්තකය කියන්නේ මොළයට. මාළුන්ට නෙළුම් මල මුතුකුඩයක් කියන එකයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ.

  ReplyDelete
 2. සඟව්ව යන්න සගව්ව ලෙසත් නිවැරදි වියයුතුයි. සගව්ව යනු ගව් 6ක් කියන එකයි.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. මකොලි යන්න මක්කොලි විය යුතුයි. මක්කොලි යනු වියගහයි.

  ReplyDelete
 5. බදින සැරේ යන්න පදින සැරේ යනුවෙන් නිවැරදි විය යුතුයි.

  ReplyDelete
 6. ස්තූතියි මාධව... ඔබ දකින වෙනත් වැරදිත් අපට කියන්න.

  මේ හැඩයේ ගීත ඔබ තව දන්නවනම් අපට කිව්වොත් ඒවයෙ පද ලියන්නත් පුළුවන්.

  ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...