රා රා රා බොම්බියේ - සුනිල් එදිරිසිංහ | Ra Ra Ra Bombiiye - Sunil Edirisinghe - sinhala lyrics


රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් නංගියේ
රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් මල්ලියේ
ජපං මැන්ඩලින් නද කර //
අවුරුදු එයි හන්දියේ

උජාරුවට කිව්වත් ලෝකෙට පරකාසේ
දේසේ හැටියට නොම වෙයි එන එන බාසේ
සීගිරි කැටපත් පවුරේ ඇත සංගීතේ
මිහිරට ගයමුකො මල්ලියෙ සීපද ගීතේ
අවුරුදු එයි හන්දියේ මුවා වෙයන් නංගියේ
අවුරුදු එයි හන්දියේ මුවා වෙයන් මල්ලියේ

රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් නංගියේ
රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් මල්ලියේ
ජපං මැන්ඩලින් නද කර //
අවුරුදු එයි හන්දියේ

ලලයි ලිලයි ලයි වැයුවත් වියෝලෙ බැන්ජෝ
කාගේවත් පට්ටන්දර මොකටද සිංඤෝ
කාලෙන් කාලෙට කියැවෙයි නෙක නෙක බයිලා
දෙස බස රැකුමට නුවණින් වැඩ කරපල්ලා
අවුරුදු එයි හන්දියේ මුවා වෙයන් නංගියේ
අවුරුදු එයි හන්දියේ මුවා වෙයන් මල්ලියේ

රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් නංගියේ
රා රා රා බොම්බියේ
මුවා වෙයන් මල්ලියේ
ජපං මැන්ඩලින් නද කර //
අවුරුදු එයි හන්දියේ


ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
පද රචනය - සුනිල් සරත් පෙරේරා


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Shakyaevents

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...