මලක් වගේ පරිස්සමට - කිංස්ලි පීරිස් | Malak wage parissamata - Kingsley Peiris - sinhala lyrics
මලක් වගේ පරිස්සමට
නෙලාගන්න බැරි උනාට
හිතේ තියෙන ලෙන්ගතුකම
මැකී යන්නෙ නෑ
දෙනෙත් යටින් නිති බැලුවට
ආල බැලුම් මට හෙලුවට
බිඳක් තරම්වත් නුඹ නම්
ප්‍රේම කරල නෑ

හිත ඉකිලන රාත්‍රියක
නෙතකඩ එන කඳුළුවලට
හද හඬවන සෙනෙහස නම්
බිහි කරන්න බෑ
නුඹ තාමත් මගේ නොවෙයි
මට හිතෙන්නෙ නෑ
නුඹ තාමත් මගේ නොවෙයි
මට හිතෙන්නෙ නෑ

මලක් වගේ පරිස්සමට
නෙලාගන්න බැරි උනාට
හිතේ තියෙන ලෙන්ගතුකම
මැකී යන්නෙ නෑ
දෙනෙත් යටින් නිති බැලුවට
ආල බැලුම් මට හෙලුවට
බිඳක් තරම්වත් නුඹ නම්
ප්‍රේම කරල නෑ

නුඹ නැති දා මංමුලාව
මග වැරදුණු ජීවිතයට
මතු කවදා සතුට අරන්
හිරු නැගෙන්නෙ නෑ
නුඹ තාමත් මගේ නොවෙයි
මට හිතෙන්නෙ නෑ
නුඹ තාමත් මගේ නොවෙයි
මට හිතෙන්නෙ නෑ

මලක් වගේ පරිස්සමට
නෙලාගන්න බැරි උනාට
හිතේ තියෙන ලෙන්ගතුකම
මැකී යන්නෙ නෑ
දෙනෙත් යටින් නිති බැලුවට
ආල බැලුම් මට හෙලුවට
බිඳක් තරම්වත් නුඹ නම්
ප්‍රේම කරල නෑ

බිඳක් තරම්වත් නුඹ නම්
ප්‍රේම කරල නෑ //


ගායනය - කිංස්ලි පීරිස්
සංගීතය - රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - lakmal

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...