මාල ගිරා ගෙල - ටී.එම්. ජයරත්න, ලතා වල්පොල | Mala gira gela - TM Jayarathna, Latha walpola - sinhala lyrics

මාල ගිරා ගෙල
මාල පොටක් බඳු
ගෝමර පෙති මාලේ
පාට සරුංගල්
පාට නෙලාගෙන
රුව දිලෙනා ලීලේ

වතු සුදු මල සේ මා
වත රූසිරු බෝමා
කෝළ කොමළ වරුනේ
සිත බැඳුනා ළඳුනේ

මාල ගිරා ගෙල
මාල පොටක් බඳු
ගෝමර පෙති මාලේ
පාට සරුංගල්
පාට නෙලාගෙන
රුව දිලෙනා ලීලේ

කදිම උවම් යොදලා
කවි සීපද ගොතලා
හීතල දුරුතු මහේ
කියමුද අපි ළඳුනේ

මාල ගිරා ගෙල
මාල පොටක් බඳු
ගෝමර පෙති මාලේ
පාට සරුංගල්
පාට නෙලාගෙන
රුව දිලෙනා ලීලේ

කෙකටිය සුදට සුදෝ
හිරිමල් කැකුළු මුවින්
ටිකිරි හිනා බිංදු
මට දෙනවද ළඳුනේ

මාල ගිරා ගෙල
මාල පොටක් බඳු
ගෝමර පෙති මාලේ
පාට සරුංගල්
පාට නෙලාගෙන
රුව දිලෙනා ලීලේ


ගායනය - ටී.එම්. ජයරත්න, ලතා වල්පොල
සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගී පද - අජන්තා රණසිංහ
‘වසන්තයේ දවසක්‘ චිත්‍රපටියෙන්වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - HumanFrailtz

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...