සුවඳ රෝස මල් නෙලා - සුනිල් සාන්ත ‍| Suwanda rosa mal nela - Sunil Santha - sinhala lyrics

සුවඳ රෝස මල් නෙලා
මාලයක් ගොතාලා
මගේ කොමල සොඳුරියේ
බඳිමි ඔබ ගෙලේ

එන්න සුදෝ එන්න අනේ
එන්න මා වෙතේ
එන්න මගේ සුරත ගන්න
පෙම් දමින් වෙලා
පෙමෙහි මිහිර විඳ අපි
දිවිය ගෙවමුදෝ
එලොවැ මෙලොවැ සියළු සැපට
ඔබමැ කරුණු වේ

සුවඳ රෝස මල් නෙලා
මාලයක් ගොතාලා
මගේ කොමල සොඳුරියේ
බඳිමි ඔබ ගෙලේ

ගිරා හඬත් කොහෝ හඬත්
කෝකිල නාදේ
සමග රැගෙන මැවුණු රිදී
හඬක් මෙන් අගේ
සොඳුර නුඹගෙ කට හඬේ
ලලිත සුමිහිරී
එන්න අනේ මා නලවා
යන්න පියබඳේ

සුවඳ රෝස මල් නෙලා
මාලයක් ගොතාලා
මගේ කොමල සොඳුරියේ
බඳිමි ඔබ ගෙලේ


ගායනය, සංගීතය - සුනිල් සාන්ත
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ruchira Bandara

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...