අවන්හලක ඉපදී මා මිය යනවානම් - ෂෙල්ටන් මුතුනමගේ | Awanhalaka ipadee ma miya yanawa nam - Shelton Muthunamage - sinhala lyrics

අවන්හලක ඉපදී මා මිය යනවානම්
මේ සසරේ පින් කර ඇති එකම කෙනා මං
මොහොතක්වත් නෑ මට කිසි අඩුපාඩුව ඉන්
මිය යන තුරැ සිටින්නේය අවන්හලේ මං
මේ අවන්හලේ මං //

මෙහි ඇති සුළු කලක විනෝදේ
මත දෙවියන් යැයි රඟන මෙවේලේ
මළ පසු මට හිමි සොහොන් කොතේ
මම මිතුරෙක් වෙමි ඒ අවන්හලේ
මම මිතුරෙක් වෙමි ඒ අවන්හලේ

අවන්හලක ඉපදී මා මිය යනවානම්
මේ සසරේ පින් කර ඇති එකම කෙනා මං
මොහොතක්වත් නෑ මට කිසි අඩුපාඩුව ඉන්
මිය යන තුරැ සිටින්නේය අවන්හලේ මං
මේ අවන්හලේ මං

අමතක කර ආදර ලෝකේ
සැමදා බොමු මේ ජය පානේ
ජීවත් වන මේ සුළු කාලේ
මගෙ මිතුරා වේ මධු පානේ
මගෙ මිතුරා වේ මධු පානේ

අවන්හලක ඉපදී මා මිය යනවානම්
මේ සසරේ පින් කර ඇති එකම කෙනා මං
මොහොතක්වත් නෑ මට කිසි අඩුපාඩුව ඉන්
මිය යන තුරැ සිටින්නේය අවන්හලේ මං
මේ අවන්හලේ මං //
මේ අවන්හලේ මං


ගායනය - ෂෙල්ටන් මුතුනමගේ
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Sri Lankan Live Musical Shows | HD

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...