සිනාසෙන්න මා දිහා බලා - විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව | Sinasenna ma diha bala - Wijaya Bandara Welithuduwa

සිනාසෙන්න මා දිහා බලා
හදේ සෝක යයි නිමා වෙලා
මගෙ ආදරේ ඔබ නම් ප්‍රියේ
මට වේදනා දෙන්නෙපා //

ගංගා ගලාවී සඳ රැස් වැටේවී අප හා බැඳී
අමනාපයෙන් ඇයි දෝ මෙසේ
අමනාපයෙන් ඇයි දෝ මෙසේ
නෙතේ කඳුළු බිඳු තැවරී මහදේ සැලේ

සිනාසෙන්න මා දිහා බලා
හදේ සෝක යයි නිමා වෙලා
මගෙ ආදරේ ඔබ නම් ප්‍රියේ
මට වේදනා දෙන්නෙපා

ඔබගේ හදේහී රිද්මේ අසා දෝ තුරු වැල් සැලේ
සුවඳක් දැනේ වන මල් පිපී
සුවඳක් දැනේ වන මල් පිපී
සිතේ තිබෙන දුක නැතිවේ මේ රාත්‍රියේ

සිනාසෙන්න මා දිහා බලා
හදේ සෝක යයි නිමා වෙලා
මගෙ ආදරේ ඔබ නම් ප්‍රියේ
මට වේදනා දෙන්නෙපා //


ගායනය - විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Dinesh Nuwan

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...