මංගලේ නෙත් මංගලේ - මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි | Mangale neth Mangale - Milton Mallawarachchi - sinhala lyrics

මංගලේ නෙත් මංගලේ
හංස ධේනුවෙ පෙම් විලේ
පීන පීනා රැල් තුරුල්ලේ
පාවෙනු සිතු සේ ජලේ //
මංගලේ නෙත් මංගලේ

සීතලේ ගැහෙනා හදේ මේ
උණුසුමේ සුව දී මවා
නිසසලේ රැඳෙනූ සිනාසී
නොපියඹා උදයේ හවා
දෑසෙ බැල්මයි නීල කැල්මයි
දෑසෙ බැල්මයි නීල කැල්මයි
මත් කරයි තවුසා පවා
මත් කරයි තවුසා පවා

මංගලේ නෙත් මංගලේ
හංස ධේනුවෙ පෙම් විලේ
පීන පීනා රැල් තුරුල්ලේ
පාවෙනු සිතු සේ ජලේ
මංගලේ නෙත් මංගලේ

ආදරේ නමැති පොතේහී
මුල් පිටේ රූපේ ඔබයි
ඒ පොතේ ලියැවී තිබෙන්නේ
මා හිතේ ආශා තමයි
කියනු ළං වී බලමු ළං වී
කියනු ළං වී බලමු ළං වී
නැකත පෑහෙනවා සුබයි
නැකත පෑහෙනවා සුබයි

මංගලේ නෙත් මංගලේ
හංස ධේනුවෙ පෙම් විලේ
පීන පීනා රැල් තුරුල්ලේ
පාවෙනු සිතු සේ ජලේ
මංගලේ නෙත් මංගලේගායනය - මිල්ටන් මල්ලවාරච්චිවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - nethaji99

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...