මතකයන් - කේෂාන් ශෂීන්ද්‍ර | Mathakayan - Keshan Shashindra

දැවී ගිය මතකය
අභියස යටගියා වූ ආදර සෙවණැලි
කාලයේ අඳුරු සිතිවිලි මැදින් //

ගැඹුරු පතුලෙන් මතුවුණා
මතුවුණා මතුවුණා මතුවුණා මතුවුණා
මතුවුණා මතුවුණා මතුවුණා මතුවුණා

ගිණිගෙන දැවෙනා හදවතේ
අපෙ ආදරයේ මතකයන් මා හා
ගිණිගෙන දැවෙනා හදවතේ
වියලී නොගිය දෑස් හමුවුණා ක්ෂණයකින්
දැල්වුණා දැල්වුණා දැල්වුණා දැල්වුණා
දැල්වුණා දැල්වුණා දැල්වුණා දැල්වුණා

ඇඟිලි තුඩු අතර රැඳුණූ
අඳුරු මතකයේ වේදනා හා
ඇඟිලි තුඩු අතර රැඳුණූ
ඇගේ උමතු පහසින් නිමේෂයෙන් පිබිදුණා
පිබිදුණා පිබිදුණා පිබිදුණා පිබිදුණා
පිබිදුණා පිබිදුණා පිබිදුණා පිබිදුණා

මොහොතකින් අඳුර ළං වුණා
මා ඔබ කිසිදා ළං නොවනා ආදරේ
අඳුරු ඡායා මතකයන් අතරේ
මා ගැඹුරු පතුලේ මෝදයේ
කිමිදුණා කිමිදුණා කිමිදුණා කිමිදුණා
කිමිදුණා කිමිදුණා කිමිදුණා කිමිදුණාගායනය - කේෂාන් ශෂීන්ද්‍ර
සංගීතය - ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ
ගී පද - රුවිනි තල්පාවිලවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - minaacus

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...