කොත්තමල්ලි - සුනිල් පෙරේරා | Koththamalli - Sunil Perera

අනං මනං බෙහෙත් වලට
ඇයි ගෙවන්නේ සල්ලි
ලොකු සල්ලි
ඕන ලෙඩක් හොඳ වෙනවා
බොන්න කොත්තමල්ලී
බොන්න මල්ලී

රුමේනියාවෙළු තියෙන්නේ
හොඳම කොත්තමල්ලී
ලංකාවට ගෙන්නන්නේ
අපේ අමල් මල්ලී
ලංකාවට ගෙන්නන්නේ
අපේ අමල් මල්ලී

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි //
බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලී
ඔය ලෙඩට දුකට
ඔබට පිහිට වෙන්නේ
කොත්තමල්ලී

අපේ පුංචිකාලේ
පොඩි උණක් හැදුණ වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ
අපට හැදුණ හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
කොත්තමල්ලී

තරුණ වෙන්න සමහර අය
විටමින් පෙති බොතී
විටමින් බොතී
එක්සසයිස් කරලා කරලා
සමහරුන්ට හතී
අනේ හතී

ඔය අරවා මේවා මොකුත් නොකර
කොල්ලා වගේ ඉන්නේ
මම තාමත් උදේ හවා
කොත්තමල්ලී බොන්නේ
පනහා පැනලා උනත් එයා
ෆිට් එකේම ඉන්නේ

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි //
බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලී
ඔය ලෙඩට දුකට
ඔබට පිහිට වෙන්නේ
කොත්තමල්ලී

අපේ පුංචිකාලේ
පොඩි උණක් හැදුණ වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ
අපට හැදුණ හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
කොත්තමල්ලී

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි //
බොන්න නංගි මල්ලි
සැවොම කොත්තමල්ලී
ඔය ලෙඩට දුකට
ඔබට පිහිට වෙන්නේ
කොත්තමල්ලී

අපේ පුංචිකාලේ
පොඩි උණක් හැදුණ වේලේ
මට මතක් වෙනවා අම්මා
කොත්තමල්ලි පෙව්ව කාලේ
අපට හැදුණ හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
කොත්තමල්ලී

බොමු අපි කොත්තමල්ලි
මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි //
ඕන නැහැ සෝඩා සැන්ඩි
නීට් බොමු කොත්තමල්ලි
අයිස් කැට එපා මල්ලි
උණු උණුවෙම බොන්න මල්ලි
බිව්වට කොත්තමල්ලි
ඩෝප් වෙන්නෑනේ මල්ලි

අපට හැදුන හැම ලෙඩටම
අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත
කොත්තමල්ලී

මතට තිත.


ගායනය - ජිප්සීස්, සුනිල් පෙරේරා
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - MEntertainmentsPL

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...