ශෝක සැනසුම් වේදනා - වික්ටර් රත්නායක | Shoka Sanasum Wedana - Victor Rathnayake


ශෝක සැනසුම් වේදනාවන්
ආදරේ පුරවා ගෙනා..
ඈගෙ නිලුපුල් දෑසේ කඳුලැල්
ජීවිතේ මතු වාසනා..//

වීණා වෙතක් මැද ගී ගයන්නේ
පෑ සෙනේ හද මිහිර මවා..//
රන්කේලි බදිමින් මඟ සරසන්නේ
ජීවන ගමනේ පිහිට පතා...

ශෝක සැනසුම්...

මා සිහින විමානේ පැතුම් තටාකේ
ආදර කුසුමන් පිපී තියේ..//
සැනසීම හෝ වැනසීම ඔබගේ
ඔය නිල් දෑසේ රැදී තියේ...

ශෝක සැනසුම්...

ගායනය : වික්ටර් රත්නායක


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ruchira Bandara

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...