පෙම් ලොවේ සහනය මට දීලා - පියල් පෙරේරා, ජිප්සීස් | Pem lowe sahanaya mata deela - Piyal Perera


පෙම් ලොවේ සහනය මට දීලා
පෙම් සුවේ මා සිත රඳවාලා
ළංවෙලා ඉන්නකෝ
මට වෙන්වන සිතක් නෑ
මා ඔබෙන් මිදිලා

වෙන්වෙලා ඔබ මා රිදවාලා
යන්නෙපා මා හට පිටුපාලා
ළංවෙලා ඉන්නකෝ
මට වෙන්වන සිතක් නෑ
මා ඔබෙන් මිදිලා

මා ආදරේ ඔබ කී මුල් දිනේ
ඒ මතකේ නෑ මැකී ගියේ
මේ ජීවිතේ නෑ සන්තාපේ
මිහිරියි අපේ ආදරේ

පෙම් ලොවේ සහනය මට දීලා
පෙම් සුවේ මා සිත රඳවාලා
ළංවෙලා ඉන්නකෝ
මට වෙන්වන සිතක් නෑ
මා ඔබෙන් මිදිලා

වෙන්වෙලා ඔබ මා රිදවාලා
යන්නෙපා මා හට පිටුපාලා
ළංවෙලා ඉන්නකෝ
මට වෙන්වන සිතක් නෑ
මා ඔබෙන් මිදිලා

ඒ වාගෙමයි තාමත් සිතේ
මා සැනසූ ඒ ආදරේ
මේ ආදරේ මේ පෙම් ලොවේ
සනසයි අපේ ජීවිතේ

පෙම් ලොවේ සහනය මට දීලා
පෙම් සුවේ මා සිත රඳවාලා
ළංවෙලා ඉන්නකෝ
මට වෙන්වන සිතක් නෑ
මා ඔබෙන් මිදිලා

මා ඔබෙන් මිදිලා //


ගායනය - පියල් පෙරේරා, ජිප්සීස්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Sudeepa Karshana

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...