ආදරේ සිතුම් - කසුන් කල්හාර | Adare sithum - Kasun Kalhara

ආදරේ සිතුම් දිලුනා මතකයි
පැහැසරින් නුඹේ හද දැවුණා
ගීයකින් කෙසේ මා සිතුම් කියම්දෝ ළඳේ
බොඳ වෙනා සිහිනයක දැවටෙනා
පවස මගේ ඔබ නිසා නොනිමේ ළඳුනේ
ආදර වදන් කියූ
කාලේ යළි එන්නේ නෑ
ආදරේ සුවඳ දැන්
මගේ හදින් යන්නෙ නෑ
මගේ හදින් යන්නේ නෑ

මා සිතින් දැල්වූ හැම පහන්සිල ඔබමයි
දැවී දැවී එළිය දෙන් ජීවිතේ
ගීයකින් කෙසේ මා සිතුම් කියම්දෝ ළඳේ
බොඳ වෙනා සිහිනයක දැවටෙනා
පවස මගේ ඔබ නිසා නොනිමේ ළඳුනේ
ආදර වදන් කියූ
කාලේ යළි එන්නේ නෑ
ආදරේ සුවඳ දැන්
මගේ හදින් යන්නෙ නෑ
මගේ හදින් යන්නේ නෑ

පවස මගේ ඔබ නිසා නොනිමේ ළඳුනේ
ආදර වදන් කියූ
කාලේ යළි එන්නේ නෑ
ආදරේ සුවඳ දැන්
මගේ හදින් යන්නෙ නෑ
මගේ හදින් යන්නේ නෑ


ගායනය - කසුන් කල්හාර
සංගීතය - රොමේන් මෙන්ඩිස්
ගී පද - චාමින්ද රත්නසූරිය
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - dilu653's channel

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...