සැඳෑ පහන් නදී තෙරේ - රූකාන්ත ගුණතිලක | Sandae pahan nadee there - Rookantha Gunathilaka

සැඳෑ පහන් නදී තෙරේ
ඔබේ ළඟින් හිඳිම් ළං වෙලා
ඔබයි මමයි සඳයි රැයයි වුණා
මලයි විලයි හෙමින් තුරුල් වුණා //

දෑස පේන මානයේ පවා
නෑ මිනිස් හඬක් ඇහෙන්නෙ නෑ
ආදරේ සුරංගනා රැයේ
ජීවිතේ පියාසරයි ඔහේ
රතු පාට ඒ අහස් තලේ
ඔබෙ රෝස දුන්නු හාදුවේ

සැඳෑ පහන් නදී තෙරේ
ඔබේ ළඟින් හිඳිම් ළං වෙලා
ඔබයි මමයි හඳයි රැයයි වුණා
මලයි විලයි හෙමින් තුරුල් වුණා

ප්‍රේම සීන කල්පනා ලොවේ
ස්වර්ණ වර්ණ මාලිගා මැවේ
එන්න යන්න ඒ විමන් කරා
ඩිංග ඩිංග මාරුතේ එතී
නොනිදා නිදයි ඔබේ නුවන්
අඩවන් වෙලා හෙමින් හෙමින්

සැඳෑ පහන් නදී තෙරේ
ඔබේ ළඟින් හිඳිම් ළං වෙලා
ඔබයි මමයි හඳයි රැයයි වුණා
මලයි විලයි හෙමින් තුරුල් වුණා
මලයි විලයි හෙමින් තුරුල් වුණා
ඔබයි මමයි හඳයි රැයයි වුණා


ගායනය, සංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලක
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - periwinklelk

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...