ලා සඳ එළියේ - නුවන් ගුණවර්ධන | La sanda eliye - Nuwan Gunawardena

ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා
ලා තණ නිල්ලේ නිලට හොරා //
ඔබෙ හද පිපි මල ඔබට හොරා
නෙලා ගතිමි මම මටද හොරා
ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා

හිමිදිරි උදයේ හිරැට හොරා
සමනල විහඟුන් සැමට හොරා //
ලා තණපත් මත මුතු පිණි කැට මත
ඔබ කැන්දා එමි මහද කරා

ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා
ලා තණ නිල්ලේ නිලට හොරා
ඔබෙ හද පිපි මල ඔබට හොරා
නෙලා ගතිමි මම මටද හොරා
ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා

ඔබ මා ළඟ නම් දවස පුරා
ලතැවුල් නොතැනේ භවය තුරා //
දුක සැප එක ලෙස සමව දරා අපි
අතිනත් ගෙන යමු සසර සරා

ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා
ලා තණ නිල්ලේ නිලට හොරා //
ඔබෙ හද පිපි මල ඔබට හොරා
නෙලා ගතිමි මම මටද හොරා
ලා සඳ එළියේ සඳට හොරා


ගායනය - නුවන් ගුණවර්ධන
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Nuwan Gunawardene

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...