හිංදි වදන් මියුරු හඬින් - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන | Hindi wadan miyuru handin - Clarance Wijewardena

හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා
සිංදු නදී ඉවුර දිගේ එන්න සිතාරා
හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා
සිංදු නදී ඉවුර දිගේ එන්න සිතාරා
බ්‍රින්දා උයන දිහා චන්දන සිහිල රැඳී
භාරත කුසුම මගේ උන්නා සුවඳ දිදී
හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා

වරළ පුරා මල් පැළදි ලියේ
දිගටි නෙතේ පෙම් කැළුම ප්‍රියේ
මතක සිතේ දැන් මතක තියේ
පූර්ණිමා...
හිනා වෙන්න ළඟින් ඉන්න

හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා
සිංදු නදී ඉවුර දිගේ එන්න සිතාරා

සකල කළා මල් පිපෙන රටේ
ලලිත කළා මල් පොකුර මගේ
නුඹට ළඳේ මං බැඳුණු හදේ
සුරංගනා...
සුරල් නාද ඇසෙයි තාම

හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා
සිංදු නදී ඉවුර දිගේ එන්න සිතාරා
බ්‍රින්දා උයන දිහා චන්දන සිහිල රැඳී
භාරත කුසුම මගේ උන්නා සුවඳ දිදී

හිංදි වදන් මියුරු හඬින් කියන සිතාරා
සිංදු නදී ඉවුර දිගේ එන්න සිතාරා /////ගායනය, සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගී පද - අජන්තා රණසිංහ
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Indiketi Hewage Rohan Indika

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...